Welcome to Library Suphanburi

นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางวราภรณ์  สีหนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 11 มีนาคม 2554 นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางเข้าเยี้ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี


คำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองยุทธหัตถี
วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง
รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์
แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง


ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน